Vyriški hematito vėriniai su runomis

22,00 

Vyriški hematito vėriniai su runomis – tai aksesuarai vyrams, kurie vertina senovės vikingų patirtį ir jėgą. Šiandien runos – tik egzotiški simboliai, o juk kadaise vikingai jomis rašė… (žr. nuotrauką). Čia prisegu ir trumpus runų prasmių aprašymus. Mes mėgstame tuos simbolius už jų gilią mistinę prasmę. Padovanoti runą – tai palinkėti mylimam draugui, sūnui ar vyrui ko nors ypač svarbaus. Skaitykite aprašymus ir rinkitės. Aš turiu tik po 4 vienetus kiekvienos runos, kurios yra suvertos ant dviejų modelių apyrankių ir kaklo vėrinių. Todėl, jei jums patinka, pirmiausia rinkitės runą, o jau po to – apyrankę ar vėrinį ir mane informuokitete el. paštu. Aš juos pagaminsiu  ir jums atsiųsiu.

Apyrankių apimtis nurodyti būtina iš anksto, visų vėrinių ilgis vienodas, universalus: 43 cm, su pailginimu – apie 50 cm.

*

Aprašymas

Vyriški hematito vėriniai su runomis – tai aksesuarai vyrams, kurie vertina senovės vikingų patirtį ir jėgą. Šiandien runos – tik egzotiški simboliai, o juk kadaise vikingai jomis rašė… (žr. nuotrauką). Čia prisegu ir trumpus runų prasmių aprašymus. Mes mėgstame tuos simbolius už jų gilią mistinę prasmę. Padovanoti runą – tai palinkėti mylimam draugui, sūnui ar vyrui ko nors ypač svarbaus. Skaitykite aprašymus ir rinkitės. Aš turiu tik po 4 vienetus kiekvienos runos, kurios yra suvertos ant dviejų modelių apyrankių ir kaklo vėrinių. Todėl, jei jums patinka, pirmiausia rinkitės runą, o jau po to – apyrankę ar vėrinį ir mane informuokitete el. paštu. Aš juos pagaminsiu  ir jums atsiųsiu.

Apyrankių apimtis nurodyti būtina iš anksto, visų vėrinių ilgis vienodas, universalus: 43 cm, su pailginimu – apie 50 cm.

Svarbu:

TRUMPI RUNŲ PRASMIŲ APRAŠYMAI

Runa FEHU skatina Jus planuoti savo gyvenimą, ieškoti naujų sumanymų, kurti ir padeda įgyvendinti savo idėjas.

……………………

Runa URUZ linki Jums stiprybės kūrybiniame kelyje ir įveikti sunkumus susitelkus į save. Taip atrasite ramybę ir pasitenkinimą.

……………………

Runa THURISAZ linki taikos ir harmonijos, nes Jūsų polinkis viską griauti naikina darną. Kurkite pasitelkę sveiką protą.

……………………

Runa ANSUZ Jums sako: „Pažink save!” Pažinkite savo sielą ir pasaulio sandarą, kad rastumėte savo gyvenimo prasmę. Ieškokite dvasingumo filosofijoje ir religijoje.

……………………

Runa RAIDO nori nukreipti Jus į savo gyvenimo tikslą. Kelkite sau uždavinius kol atrasite Kelią, palaimą ir šviesą.

……………………

Runa Kenaz /kano/ Jums sako: „Tu gali nušviesti tai, kas nematoma. Tu gali ir kitus įkvėpti, kitiems rodyti kryptį į vidinę Šviesą. Būk Mokytoju“.

……………………

Runa GEBO Jums sako: „Vesk kitus į taiką, darną ir laisvę. Kurk harmoniją ir derėkis ieškodamas kompromisų sudėtingose situacijose.“

……………………

Runa WUNJO Jus įspėja: „Nebūk hedonistas, nes gali apsigauti ir kitus apgauti. Pamiršk skriaudas, atleisk nuoskaudas, būk optimistas ir tavo siela atneš tau džiaugsmą ir laimę.“

……………………

Runa HAGALAZ Jus įspėja: „Neverk, jei kas prarasta. Atsikratyk ydingo komforto ir transformuokis ieškodamas naujų išeičių iš užburto rato.“

……………………

Runa NAUTHIZ Jums sako: „Nebijok kliūčių ir iššūkių – tu gali tobulėti tik juos įveikdamas. Tu moki susitelkti siekdamas tikslo, tad kovok su savimi ir ta pergalė suteiks tau pasitenkinimą ir laisvę.“

……………………

Runa ISA Jums pataria: „Sustok, nelėk ir neskubėk. Sąstingis tau pravers, kad atvėsintų karštą galvą ir apsaugotų nuo klaidų.“

……………………

Runa JERA  Jus ragina: „Judėk, keiskis, niekada nesustok, negailėk savęs įgyvendindamas savo planus ir būsi apdovanotas.“

……………………

Runa EIHVAZ Jums sako: „Tu gali ir moki apgalvotai ir tikslingai viską savo kelyje keisti, minusus pakeisti pliusais. Tu gali padėti kitiems, kai reikia pagalbos.“

……………………

Runa PERTHO Jums sako: „Tu moki atskirti tiesą nuo melo. Tad nebijok painių situacijų – rasi išeitį mastydamas ir analizuodamas.“

……………………

Runa ALGIZ įspėja: „Būsite apsaugoti tik tada, jei patys save saugosite. O Dangus jus saugos tik tada, kai gerbsite Jo Tvarką. Neženkite į šoną – ten praraja.“

……………………

Runa Sowulo sako: „Šviesk! Šildyk visus, dalinkis savo vidine šviesa ir šiluma. Šlovė – slidi ir apgaulinga. Dirbdamas juodai užsitarnausi ilgalaikę šlovę.“ Tai kūrėjų, menininkų ir žvaigždžių runa. „Dalinkis, nedek savyje, nes sudegsi.“

……………………

Runa TEIWAZ – tai draugystės ir kilnumo ženklas. Tu stoiškas, stiprus. Tu moki siekti tikslo. Tu niekada neišduosi. Tu savo siekius realizuosi. Sėkmės tau.

……………………

Runa BERKANA – tai Moteris, Motina. Tu gali formuoti, auginti, paleisti į gyvenimą savo sumanymus. Tu atsiliepsi į pagalbos šauksmą, nuraminsi ir paguosi. Tad ir toliau skleisk gėrį, šilumą ir meilę.

……………………

Runa MANNAZ – jūs apdovanoti protu ir gebėjimais. Bet nepamirškite, kad tas dovanas turite panaudoti gėriui kurti. Bijokite savimeilės pinklių, egoizmo ir garbėtroškos, nes būsite nubausti.

……………………

Runa LAGUZ – karaliaujate vandens stichijoje…bet žinokite, kad reikia pažaboti savo vidinį gaivalą, suvaldyti savo energiją, nepasiduoti viską naikinančiam vidiniam šėlsmui. Tik tada būsite laimingas.

……………………

Runa INGWAZ veda Jus sunkiu keliu ir pastūmėja į situacijas, kuriose tik Jūs galite įkvėpti kitam gyvybės ir savo jėga pagelbėti nelaimėliui. Tai Jūsų misija.

……………………

Runa ODHAL liepia Jums tarnauti visuomenei, šeimai. Kaupk patirtį, žinias ir išmintį, kad visa tai perduotumėt savo palikuonims ir pasauliui.

……………………

Runa DAGAZ padeda siekti rezultato. Sėjai, auginai, nesustojai, vėl užminkei tešlą duonai…Tavo kelias – pamaitinti alkstantį. Tu įkvepi ir kitus.

………..

Daugiau informacijos rasite googleje.